AKTUALNOŚCI STRAŻ

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

17 listopada 2016 roku odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Podczas ceremonii Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej ” otrzymał szef Biura Ochrony Rządu gen. brygady Andrzej Pawlikowski oraz jego zastępcy płk Tomasz Kędzierski oraz płk Jacek Lipski. Odznaki wręczyli Jarosław Zieliński sekretarz stanu w MSWiA oraz nadbryg. Leszek Suski komendant główny PSP. Następnie komendant główny PSP powierzył pełnienie obowiązków śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jackowi Kleszczewskiemu.

Uroczysty apel był okazją do wręczenia aktów nadania wyższych stopni. Rozkazami personalnymi stopnie oficerskie otrzymało 68 strażaków, stopnie aspiranckie otrzymało 41 strażaków.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski wyróżnił 16 funkcjonariuszy – dowódców zmian, nagrodą pieniężną za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

źródło: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Uroczysty-apel-z-okazji-Narodowego-Swieta-Niepodleglosci/idn:36102