AKTUALNOŚCI

Uroczystości Bożego Ciała

W to święto kościół katolicki czci Najświętszy Sakrament. Jest to jedno z najstarszych świąt katolickich. Zostało ustanowione w 1264 roku przez Papieża Urbana IV. Tradycyjnie przypada w pierwszy czwartek po oktawie uroczystości Trójcy Świętej. W Polsce obchodzone jest od XV wieku. Ma ono charakter nabożeństwa procesyjnego. Wierni modlą się o uchronienie od wszelkich nieszczęść, proszą tez Boga o dobrą pogodę. Procesje wyprowadzają z kościołów dziewczynki sypiące płatki kwiatów. W procesjach niesiono baldachimy, feretrony i sztandary bractw. Wierni modlą się przy czterech pięknie zdobionych ołtarzach. Przy każdym z nich czytane są fragmenty ewangelii i udzielane uroczyste błogosławieństwa.

Dawnymi czasy świętowano również przez cały tydzień po Bożym Ciele – biły dzwony, grały trąbki, gromko śpiewano. W 1658 roku król Jan Kazimierz nakazał konfraterni kupieckiej „paradne uczestnictwo” w Bożym Ciele. „W szaty przystojne, z muszkietami albo rusznicami, z bębnami, trębaczami. Najświętszy Sakrament Chrystusa Pana w procesji niesiony niech poprzedzają” – stanowiło pismo króla.

Dawnymi czasy na wsiach w zwyczaju było urządzanie procesji na cmentarzach. W oktawę Bożego Ciała święcono wianki z niezapominajek, macierzanek i bławatków. Miały one chronić od choroby, zarazy i niepogody.

Zapraszamy do przesłania na biuro@ct.jaworzno.pl fotografii z tegorocznych uroczystości Bożego Ciała, mogą być nie tylko z Jaworzna. Zdjęcia prosimy podpisać i przesłać do 4 czerwca do godz. 10.00. Najciekawsze zdjęcia zamieścimy na portalu i w gazecie „Co Tydzień”. Wśród autorów opublikowanych zdjęć rozlosujemy cztery książki.

źródło:www.jaw.pl