AKTUALNOŚCI

Trwa „Akcja Zima”

W związku z zapowiadanymi intensywnymi opadami śniegu przypominamy, że w mieście trwa „Akcja Zima”, w trakcie której dwóch wykonawców zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych. Są to – podobnie jak w ubiegłych latach – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Jaworzna oraz ZUKTZ „Jacek Wieczorek”.

Przypominamy, że Miasto podzielone zostało na dwa rejony, które rozdziela granica wzdłuż ulic: Batorego, Szczakowskiej, Grunwaldzkiej, Jana Pawła II (TŚ) i Krakowskiej.

Rejony natomiast wyglądają następująco:

  • Rejon nr 1 to dzielnice: Szczakowa, Pieczyska, Dobra, Ciężkowice, Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna, Koźmin, Cezarówka Dolna, Podwale, Gigant, ½ Centrum, ½ Bory, ½ Byczyna – MPO Sp. z o. o.
  • Rejon nr 2 to dzielnice: Długoszyn, Niedzieliska, Oś. Stałe, Łubowiec, Dąbrowa Narodowa, Oś. Awaryjne, Wysoki Brzeg, Podłęże, Stara Huta, Jeleń, ½ Centrum, ½ Bory, ½ Byczyna – ZUKTZ Jacek Wieczorek.

Kontakty do wykonawców:

Rejon 1:
MPO Sp. z o.o. z Jaworzna
tel. 667 632 632
tel. 32 617 72 68
dyspozytor_jaworzno@grupa-eneris.pl

Rejon 2: ZUKTZ Jacek Wieczorek z Bytomia
tel. 501269163
azjaworzno@poczta.fm

Jeśli chodzi o utrzymanie Rynku, odpowiedzialnym za to zadanie będzie firma PHU WALKO, ze wsparciem sił własnych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. W godzinach od 15.00 do 22.00 w dni powszednie oraz od 6.00 do 22.00 w weekendy i święta odśnieżać będzie firma Walko. Natomiast w godzinach od 7.00 do 15.00 pracownicy MZDiM.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Jaworzna, za odśnieżanie chodników położonych bezpośrednio przy prywatnych posesjach odpowiadają właściciele tych posesji. Ponadto prosimy o nie zrzucanie śniegu z chodnika na jezdnię – może to być przyczyną zagrożeń na drogach.

źródło:www.um.jaworzno.pl