AKTUALNOŚCI

Trochę wiadomości o Naszym Długoszynie

Długoszyn, będący od kilkudziesięciu lat dzielnicą miasta Jaworzna może poszczycić się niezwykłą historią, sędziwymi obiektami, takimi jak stary młyn, szkoła ariańska, obiekty sakralne czy domniemany zamek. Mało się jednak mówi o tym, że miejscowość ta, wzmiankowana po raz pierwszy w stuleciu trzynastym ma w swej historii ponad dwustuletni okres zaniku osadnictwa, stanowiący z tejże osady wioskę widmo. Jak się to stało, że wieś, która istniała niewątpliwie, nagle rozmyła się w odmętach historii i czasu? O tym dość osobliwym lokalnym precedensie opowiada, historyk Jarosław Sawiak.

Jaworzno mało znane – wioska widmo

źródło:www.jaw.pl