AKTUALNOŚCI

Terminarz wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok gotowy

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych opublikował harmonogramy odbioru odpadów na 2019 rok.

Harmonogramy, podzielone na dwa dokumenty – dla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, można pobrać ze strony www.mznk.jaworzno.pl. Dostępne są one też w formie papierowej w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK na Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 5.
Harmonogramy można pobrać także w wersji mobilnej pod nazwą „Kiedy wywóz”.

Ponadto na stronie znajdziemy informacje kiedy odbierane są odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz gdzie i kiedy organizowany jest mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Do pobrania:

http://mznk.jaworzno.pl/wp-content/uploads/Zabudowa-jednorodzinna-2019.pdf

http://mznk.jaworzno.pl/wp-content/uploads/Zabudowa-wielorodzinna-2019.pdf

źródło:www.jaw.pl