AKTUALNOŚCI

Tereny leśne to nasze wspólne dobro

Nie zaśmiecajmy, nie trujmy, nie niszczmy naszego wspólnego dobra, dbajmy wszyscy o ład i porządek w naszej gminie, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom majątek w postaci czystych lasów, rzek, potoków i pięknej przyrody. Z takim apelem leśnicy zwrócili się do gmin wchodzących w obszar działania Nadleśnictwa Chrzanów.

Pracownicy Lasów Państwowych wystosowali pismo, ponieważ w ostatnim czasie zaobserwowali wzmożoną aktywność związaną z wyrzucaniem odpadów, a w szczególności mebli, sprzętu AGD, materiałów budowlanych i gruzu. Odpady trafiają nie tylko do lasów, ale również do przydrożnych rowów i w inne mniej uczęszczane miejsca, co wpływa znacznie na estetykę terenów zielonych oraz podnosi zagrożenie pożarowe obszarów leśnych.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych co roku usuwa tony odpadów będące tzw. dzikimi wysypiskami  z terenów zielonych należących do gminy. Podobną pracę muszą wykonywać na swoim terenie pracownicy Lasów Państwowych.

Leśnicy w swoim piśmie przypominają mieszkańcom, że w ramach działającego systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec może oddać dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów. Należy tu wspomnieć, że w Jaworznie odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, pudła itp.) oraz sprzęt AGD odbierany jest od mieszkańców w miejscu ich zamieszkania. Osobiście można je również przywieść i oddać w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się na Górze Piasku, przy ulicy Górnośląskiej 39. Punkt czynny jest od poniedziałku do soboty.

W gminnym PSZOK-u można pozbyć się wszystkich kłopotliwych odpadów takich jak: zużyte akumulatory i baterie, opony, przeterminowane lekarstwa, kleje, farby, detergenty, środki ochrony roślin i inne chemikalia, których nie zużyliśmy w domach.

Gruzu i innych odpadów pozostałych po remoncie również nie trzeba potajemnie wywozić do lasów narażając się na wysokie grzywny. W PSZOK w ramach opłaty za śmieci przyjmowany jest gruz w ilości 300 kg na osobę rocznie. W przypadku 3-osobowej rodziny to już 900 kg gruzu przyjmowanego bezpłatnie. Opłata naliczana jest dopiero po przekroczeniu limitu.

Więcej o systemie gospodarki odpadami oraz o Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można poczytać na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie – www.mznk.jaworzno.pl w dziale Odpady komunalne.

źródło:www.um.jaworzno.pl