AKTUALNOŚCI

SZWEDZI O POLSKICH STRAŻAKACH

Polscy strażacy podczas 14-dniowej misji, pomagali szwedzkim służbom w walce z pożarami lasów. Rejon działania Polaków obejmował 6,5 tys. hektarów lasów. W akcji gaszenia pożarów w Szwecji brali udział ratownicy z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz mazowieckiego. Łączne w misji tej wzięło udział 139 strażaków, którzy mieli do dyspozycji 44 samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalne (67 jednostek sprzętowych).

Wyjazd do Szwecji był związany z oficjalną prośbą tamtejszych władz, które za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciły się o wsparcie ratownicze w walce z pożarami lasów.

Praca polskich strażaków była na bieżąco prezentowana, nie tylko w środkach masowego przekazu w Polsce, ale również przez wiele redakcji, rozgłośni i stacji telewizyjnych na całym świecie.

Z ogromnym aplauzem nasi strażacy zostali również przyjęci przez Polskie Organizacje Polonijne w Szwecji.

Polscy strażacy zostali wyróżnieni dyplomami uznania z inicjatywy Pani Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji Teresy Sygnarek.

O ciężkiej pracy naszych strażaków ukazał się bardzo interesujący artykuł na łamach kwartalnika „Polonia Nowa”.

źródło:www.straz.gov.pl