AKTUALNOŚCI

Szczepienia przeciwko COVID-19

Rozpoczął się proces powszechnych szczepień przeciw COVID-19. Od 15 stycznia seniorzy powyżej 80. roku życia mogą zarejestrować się na szczepienia na konkretny termin. Z kolei od 22 stycznia, będą mogły zrobić to osoby, które skończyły 70 lat. Pozostali mogą zgłaszać chęć zaszczepienia poprzez krótki formularz online. Dzięki temu otrzymają informacje, gdy ruszy rejestracja na konkretny termin dla konkretnych grup wiekowych lub zawodowych.

Rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80. i 70. roku życia

Aktualnie na konkretny termin mogą zarejestrować się:

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat,
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat.

Zarejestrować się można na trzy sposoby:

 • poprzez telefon na całodobową, bezpłatną infolinię 989, gdzie po podaniu numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego można będzie umówić się na szczepienie w dogodnym miejscu i terminie (rejestracji telefonicznej nie trzeba dokonywać samodzielnie, może to zrobić również osoba z rodziny),
 • poprzez kontakt bezpośrednio z wybranym punktem szczepień (wykaz poniżej), bądź wystarczy zapytać swojego lekarza rodzinnego, w którym z najbliższych punktów jest możliwość zaszczepienia się,
 • poprzez e-rejestrację na stronie pacjent.gov.pl, gdzie można wybrać jeden z pięciu terminów  w punktach szczepień (aby skorzystać z tego sposobu rejestracji, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego).

Szczepienia dla tych osób planowo rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Punkty szczepień w Jaworznie

1. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o, w 9 przychodniach:
    • ZLO Kościuszko, Plac Górników 5a, tel. 32 616 32 61,
    • ZLO Podwale, ul. Nosala 5, tel. 32 616 35 65,
    • ZLO Podłęże, Aleja Piłsudskiego 80, tel. 32 616 61 89,
    • ZLO Osiedle Stałe, ul. Tysiąclecia 2-14, tel. 32 615 59 09,
    • ZLO Łubowiec, ul. Katowicka 59, tel. 32 615 58 63,
    • ZLO Ciężkowice, ul. Zawiszy Czarnego 2, tel. 32 616 11 79,
    • ZLO Byczyna, ul. Nauczycielska 4, tel. 32 616 16 70,
    • ZLO Jeleń, ul. Wygoda 58, tel. 32 616 71 89,
    • ZLO Szczakowa, ul. Koszarowa 2, tel. 32 617 78 07.
2. PŚZiPZ „Elvita”, ul. Gwarków 1, tel. 32 754 93 91, 32 754 93 92, 32 754 93 56.
3. NZOZ „Pro-Familia-Med”, ul. Jaworznicka 35, tel.32 616 22 37.
4. GLAMED E.Głąbik J.Głąbik Spółka jawna – Na Stoku 10, tel. 32 721 87 21.
5. Centrum Medycyny Rodzinnej „Medicus”, al. Piłsudskiego 46, tel. 326165417.

Transport dla osób niepełnosprawnych

Mieszkańcy miasta Jaworzna posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, mogą skorzystać z transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Taką potrzebę należy zgłosić telefonicznie lub osobiście podczas rejestracji w wybranym punkcie szczepień. Zgłoszenia dokonuje osoba podlegająca szczepieniu lub jej opiekun.

W stosunku do osób niekwalifikujących się do transportu, szczepienia realizowane będą w miejscu zamieszkania przez mobilne zespoły, zorganizowane przez poszczególne punkty szczepień. Taką potrzebę również należy również zgłosić telefonicznie lub osobiście podczas rejestracji w wybranym punkcie szczepień.

Wypełnij zgłoszenie i czekaj na wiadomość z przypomnieniem

Również w piątek, 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia na stronie www.gov.pl/szczepimysie

Jeśli wypełnisz formularz, dostaniesz wiadomość z informacją o wystawieniu e-skierowania na szczepienie, gdy ruszy rejestracja dla Twojej grupy wiekowej lub zawodowej. Będziesz mógł zarejestrować się wtedy na konkretny termin. Ważne! – Zgłoszenie to nie to samo, co rejestracja. Rejestracja na konkretny termin będzie możliwa po tym, jak ruszą szczepienia dla Twojej grupy wiekowej lub zawodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień dostępne są na stronie gov.pl/szczepimysie lub w ramach dedykowanej infolinii pod numerem 989.

***

W Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie 5 stycznia br. ruszyły pierwsze szczepienia personelu medycznego przeciwko COVID-19. Szczepienia mieszkańców z kolejnych etapów programu szczepień odbywać się będą w najbliższym czasie w trzynastu ośrodkach zdrowia na terenie miasta. Termin szczepień uzależniony będzie od terminu dostarczenia szczepionki do jaworznickich przychodni, o czym będziemy informować.

Polska wchodzi w nową fazę walki z koronawirusem. W ramach największej od lat operacji logistycznej szczepionki będą mogły trafić do ok. 30 milionów obywateli. Szczepienia to również szansa na ponowne otwarcie i powrót publiczności do instytucji kultury. Nad szczepionką przez wiele miesięcy pracowali najlepsi specjaliści z całego świata. Następnie została dopuszczona do użytku przez Europejską Agencję Leków, a pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się w poświąteczną niedzielę, 27 grudnia.

Szczepimy się

Specjalna strona internetowa gov.pl/szczepimysie oraz całodobowa infolinia wyjaśniają wszelkie  wątpliwości na temat szczepień przeciwko COVID-19. Portal będzie na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o najświeższe oraz najważniejsze informacje dotyczące działań rządu, ale też oczywiście samego programu szczepień.

Na stronie dostępne są przydatne informacje na temat samej szczepionki, zestaw pytań i odpowiedzi, także ważne dane kontaktowe. Informacje na temat szczepień dostępne będą nie tylko w języku polskim, ale też angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Zainteresowani mogą kierować swoje pytania, dzwoniąc pod numer 989. Dla osób z zagranicy uruchomiony został numer 22 62 62 989.

Punkty szczepień w Jaworznie

1. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o, w 9 przychodniach:

 • ZLO Kościuszko, Plac Górników 5a, tel. 32 616 32 61,
 • ZLO Podwale, ul.Nosala 5, tel. 32 616 35 65,
 • ZLO Podłęże, Aleja Piłsudskiego 80, tel. 32 616 61 89,
 • ZLO Osiedle Stałe, ul.Tysiąclecia 2-14, tel. 32 615 59 09,
 • ZLO Łubowiec, ul.Katowicka 59, tel. 32 615 58 63,
 • ZLO Ciężkowice, ul. Zawiszy Czarnego 2, tel. 32 616 11 79,
 • ZLO Byczyna, ul. Nauczycielska 4, tel. 32 616 16 70,
 • ZLO Jeleń, ul. Wygoda 58, tel. 32 616 71 89,
 • ZLO Szczakowa, ul. Koszarowa 2, tel. 32 617 78 07.

2. PŚZiPZ „Elvita”, ul. Gwarków 1, tel. 32 754 93 91, 32 754 93 92, 32 754 93 56.
3. NZOZ „Pro-Familia-Med” ul. Jaworznicka 35, tel.32 616 22 37.
4. GLAMED E.Głąbik J.Głąbik Spółka jawna – Na Stoku 10, tel. 32 721 87 21.
5. Centrum Medycyny Rodzinnej „Medicus”, ul. Piłsudskiego 46, tel. 32 616 54 17.

Procedura szczepień krok po kroku

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się prawdopodobnie już w połowie stycznia 2021 r. Procedura będzie prosta i bezpieczna.

Poszczególne jej etapy to:

 1. Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
 2. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza.
 3. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
 4. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.

Szczepienia będą realizowane w:

 •  przychodniach (POZ),
 •  szpitalach,
 •  szpitalach rezerwowych,
 •  u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Etapy szczepień

Etap 0

 • pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia możliwość zaszczepienia się otrzymają osoby m.in. wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne.. Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych.

Etap I

 • pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
 • osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,
 • służby mundurowe,
 • nauczyciele.

Wśród osób powyżej 60. roku życia obserwuje się znaczny wzrost odsetka zgonów, co stanowi przesłankę do tego, by chronić tę grupę społeczną w sposób szczególny. Osoby powyżej 60. roku życia, będą szczepione począwszy od osób najstarszych z pierwszeństwem dla tych, którzy są aktywni zawodowo, są w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

Szczepieniami w pierwszym etapie zostaną objęci także Żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe.

Szczegóły kolejnych etapów w tym II i III, będą wynikały z wniosków z procesu szczepień przeprowadzonego na pierwszym etapie.

Etap II

 • osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia
 • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. Lista chorób przewlekłych została zarekomendowana przez Radę Medyczną i będzie mogła podlegać aktualizacji oraz priorytetyzacji wraz z pojawiającymi się nowymi dowodami naukowymi oraz informacjami instytucji oceniających i dopuszczających na rynek szczepionki przeciwko COVID-19. Lista chorób współistniejących obejmuje: przewlekłe choroby nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astmę oskrzelową, talasemię, mukowiscydozę, anemię sierpowatą.

Pacjenci, u których występują ww. choroby, mogą zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują. W etapie drugim obok osób poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi większającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, szczepieniu podlegać będą także osoby bezpośrednio zwiększającymi funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych. Infrastruktura krytyczna wyznaczana jest na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).

Etap III

 • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 • powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej. W etapie trzecim szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W ramach tego etapu szczepione będą osoby powyżej 18 roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup. Zgodnie z powyższymi etapami będą szczepieni również obcokrajowcy (osoby posiadające prawo do stałego lub czasowego pobytu) ze względu na wykonywaną w Polsce pracę w grupach wskazanych w etapach 0-III.

Procedura szczepień krok po kroku – https://www.gov.pl/web/szczepimysie/procedura-szczepien-krok-po-kroku

źródło:www.um.jaworzno.pl