AKTUALNOŚCI STRAŻ

Święto strażaków i jubileusz PSP

Centralne obchody Dnia Strażaka, połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz promocją oficerską odbyły się 6 maja na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystości wzięli udział Prezydent RP Andrzej Duda, wicemarszałek Senatu Maria Koc, premier Beata Szydło, szef MSWiA Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, oraz szefowie współpracujących służb i instytucji. Obecne były także rodziny 218 absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy otrzymali promocje na pierwszy stopień oficerski.

Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda nadał stopnie generalskie sześciu oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Do stopnia generała brygadiera awansowany został nadbrygadier Leszek Suski, komendant główny PSP. Stopień nadbrygadiera otrzymali: st. bryg. Marek Jasiński, zastępca komendanta głównego PSP, st. bryg. Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, st. bryg. Paweł Kępka, rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, st. bryg. Janusz Halak, kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP oraz st. bryg. Stanisław Nowak, małopolski komendant wojewódzki PSP.

Prezydent wręczył również odznaczenia państwowe zasłużonym strażakom. Trzech funkcjonariuszy otrzymało Brązowy Krzyż Zasługi, a siedmiu Krzyż Zasługi za Dzielność.

Ze względu na jubileusz 25-lecia PSP nie zabrakło odwołania do przeszłości i podsumowań.

– Minione ćwierćwiecze to nieprzerwana ewolucja systemu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności. Czas ten niezmiennie dowodzi, że polscy strażacy potrafią sprostać współczesnym wyzwaniom. Pragnę zapewnić wszystkich Państwa tu obecnych, że tak będzie również w przyszłości – podkreślił w wystąpieniu komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Tego dnia strażacy usłyszeli także wiele ciepłych słów od prezydenta i przedstawicieli rządu.

Strażacy to ci, na których patrzy się z szacunkiem, na których patrzy się z podziwem; strażak to wzór, to człowiek godny zaufania, to ktoś, kogo się podziwia za bohaterstwo, za odwagę – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Uroczystość zakończyło składanie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz defilada pododdziałów marszowych i pojazdów pożarniczych, która spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców stolicy. Obrazowo ukazała ona ewolucję umundurowania i wyposażenia strażaków w minionym ćwierćwieczu. W pobliskim Ogrodzie Saskim odbył się zaś strażacki piknik edukacyjny z konkurencjami sprawnościowymi dla dzieci i młodzieży. Wśród atrakcji były: ścianka wspinaczkowa, pneumatyczny tor przeszkód oraz pokazy ratownictwa medycznego, chemiczno-ekologicznego oraz psów ratowniczych.

źródło: www.straz.gov.pl