AKTUALNOŚCI STRAŻ

Strażackie warsztaty na poligonie w Wędrzynie

W dniach 26 – 27 kwietnia br. na terenie Ośrodka Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie odbyły się warsztaty doskonalące z zakresu rozwoju pożarów wewnętrznych.

Warsztaty były skierowane do strażaków pełniących funkcje dowódców poziomu interwencyjnego w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych województwa lubuskiego. Miały one charakter jednodniowego szkolenia praktycznego podzielonego na dwa bloki:

Blok pierwszy: zajęcia praktyczne związane z doskonaleniem zasad oddymiania budynków z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej. Podczas tych zajęć omówiono i praktycznie przedstawiono zasady prowadzenia wentylacji nadciśnieniowej i podciśnieniowej w ramach usuwania gazów pożarowych z budynków. Zajęcia praktyczne realizowane były w jednym z budynków będących stanowiskiem ćwiczebnym poligonu. Jako środka pozoracji używano palące się siano umieszczone w specjalnie do tego celu przygotowanych wannach, które spalając się powodowało wytwarzanie zadymienia w przygotowanych wcześniej pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych. W ramach omawiania zasad stosowania wentylacji podciśnieniowej przedstawiono walory techniczno- użytkowe elektrycznego wentylatora oddymiającego stanowiącego wyposażeni KM PSP w Zielonej Górze, którym w części praktycznej wykonywano  oddymienie jednej z kondygnacji budynku ćwiczebnego. W ramach stosowania wentylacji nadciśnieniowej zaprezentowano dwa typy wentylatorów osiowych mogących służyć do nadciśnieniowego oddymiana budynków, którymi naprzemiennie prowadzono omawiany typ wentylacji. W ramach tego wariantu zaprezentowano również kurtynę dymową jako dodatkowy element wyposażenia rot gaśniczych przeszukujących zadymione pomieszczenia i ewakuujących osoby uwiezione z budynku co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników szkolenia.

 Blok drugi: poświęcony był omówieniu oraz praktycznej obserwacji rozwoju pożaru wewnętrznego. W omawianym bloku przybliżono uczestnikom warsztatów podstawy teoretyczne rozwoju pożarów wewnętrznych na przykładzie pożarów budynków mieszkalnych. W części praktycznej uczestnicy warsztatów pod okiem instruktorów nadzorujących przebieg zajęć mieli możliwość bezpośredniej obserwacji kolejnych etapów rozwoju pożaru począwszy od jego zapoczątkowania, fazy pożaru w pełni rozwiniętego do fazy końcowej, w której dogaszono pożar.  Ćwiczenie praktyczne przeprowadzone zostało w specjalnie do tego celu przygotowanym  pomieszczeniu mieszkalnym, usytuowanym w jednym z budynków ćwiczebnych poligonu. Pomieszczenie umeblowano i wyposażono asortymentem zbliżonym do standardowego pokoju dziennego tak by jak najbardziej zbliżyć przebieg zjawiska do warunków rzeczywistych. Podczas przebiegu poszczególnych faz uczestnicy warsztatów mieli możliwość naocznej obserwacji prawidłowych technik podawania prądów gaśniczych i skutecznej wentylacji pomieszczeń objętych pożarem.

źródło: www.remiza.com.pl