AKTUALNOŚCI STRAŻ

Służby przygotowują się do sezonu zimowego

25 października 2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie nt. stanu przygotowań służb do sezonu zimowego.

Spotkanie odbyło się w ramach posiedzenia Rady do spraw Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, któremu przewodniczył Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA. W spotkaniu tym uczestniczył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski.

Każda ze służb będzie prowadzić akcje związane z prewencją społeczną i edukowaniem obywateli w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa w okresie zimowym.

Policja będzie koncentrować swoją aktywność w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, dbając w szczególności o bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do nich. Zamierza edukować narciarzy i snowboardzistów, a także zwiększyć liczbę stoków objętych patrolami funkcjonariuszy. Od tego roku policjanci będą pełnić służbę także na wybranych stokach narciarskich w obszarze garnizonu świętokrzyskiego.

Wiceszef MSWiA poprosił o zaangażowanie służb w czasie sezonu zimowego. – Zróbmy wszystko, aby zima była bezpieczna, także pod kątem zagrożeń, jakie wiążą się z tlenkiem węgla – powiedział.

Władze GOPR i TOPR zapewniły o kompleksowym przygotowaniu do sezonu zimowego. Planowane są m.in. przeglądy stanu i wyposażenia stacji ratunkowych, szlaków turystycznych, szkolenia m.in. z zakresu prognozowania i ogłaszania zagrożeń lawinowych.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komendy Głównej Policji, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego oraz wodnego, Lasów Państwowych, samorządów i organizacji harcerskich.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawach z zakresu nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym oraz w sprawach związanych z działaniami ratowniczymi prowadzonymi przez Ochotnicze Straże Pożarne w ramach ochrony przeciwpożarowej.

źródło:straz.gov.pl