AKTUALNOŚCI STRAŻ

Śląskie Obchody Dnia Strażaka

16 maja 2017 roku na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Patronat honorowy nad świętem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.

Uroczystość poprzedziło złożenie wieńców i zapalenie znicza pod pamiątkową tablicą, poświęconą strażakom i druhom poległym podczas akcji.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przyjął zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk.

Zaproszonych gości przywitał śląski komendant wojewódzki PSP bryg. Jacek Kleszczewski, który w swoim wystąpieniu przypomniał, że ten rok jest okazją do świętowania 25-lecia powołania PSP podkreślając, że „…25 lat temu to my bacznie obserwowaliśmy rozwiązania ze świata, teraz często nasze rozwiązania są wykorzystywane przez innych…”. Dziękując strażakom i pracownikom cywilnym straży pożarnej za miniony rok ciężkiej pracy, stwierdził „…Na Śląsku jesteśmy przyzwyczajeni do trudnych wyzwań, które wykonujecie wzorowo…”. Śląski Komendant Wojewódzki PSP złożył także życzenia odznaczanym i awansowanym – „…Wam i sobie życzę utrzymania tak wysokiego zaufania społecznego jak dotychczas, by zawsze słowo jestem strażakiem było wyrazem dumy…”.

W głównej części uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie oficerskie, aspiranckie i podoficerskie. Dla wyróżnionych i zasłużonych wręczono odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wśród wyróżnionych był pełniący obowiązki zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP Arkadiusz Biskup, który został awansowany do stopnia starszego brygadiera. Otrzymał także na tej uroczystości Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

W okolicznościowych przemówieniach głos zabrał Pan Andrzej Świderek, Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA, który odczytał list Pana Mariusza Błaszczaka, w którym podkreślano wysoki profesjonalizm i zaufanie do Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Następnie w imieniu Komendanta Głównego PSP, wystąpił st. bryg. Krzysztof Hejduk – zastępca komendanta głównego PSP, odczytując list gratulacyjny.

Kolejno głos zabrał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, który w swoim wystąpieniu podziękował za kolejny rok ciężkiej i odpowiedzialnej służby, a zwracając się do wyróżnionych powiedział „…Zasłużyliście na zaufanie społeczne swoją pracą, swoją postawą i swoim oddaniem Rzeczypospolitej Polskiej…”.

źródło: www.straz.gov.pl