AKTUALNOŚCI

Pożar w kopalni

Na poziomie 500 w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie wybuch endogeniczny pożar. Z miejsca zdarzenia, czyli oddziału 2 Piłsudski ewakuowano wszystkich pracujących górników, którzy bezpiecznie ewakuowali się na powierzchnię. Aktualnie trwa akcja gaśnicza. W przypadkach pożaru endogenicznego, gaszenie pożaru porwać wiele dni. Pożar endogeniczny powstaje w kopalniach w wyniku samozapalenia węgla spowodowanego niemożnością odprowadzania ciepła z utleniania. Często nie dochodzi do występowania otwartego ognia a pożar objawia się wydzielaniem gazów (stężenie tlenku węgla powyżej 0,0026% jeśli objawy te nie pochodzą od procesów technologicznych).

Komunikat od Tauron Wydobycie:

W Zakładzie Górniczym Sobieski 18 kwietnia tuż po godzinie 24.00 na likwidowanym  wyrobisku ścianowym wystąpiły podniesione stężenia gazów w powietrzu kopalnianym. Niezwłocznie przystąpiono do rozpoznania przyczyn zdarzenia, powołano sztab akcji i rozpoczęto działania mające na celu likwidację zagrożenia. W zakładzie działa sztab akcji. Zdarzenie ma miejsce 500 pod ziemią i obejmuję nieczynne wyrobisko ścianowe. Z rejonu zdarzenia bezpiecznie wyprowadzono załogę, wyznaczono strefę zagrożenia,
a rejon został zabezpieczony posterunkami obserwacyjnymi. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany i nie ma ono wpływu na produkcję zakładu górniczego. O zdarzeniu został powiadomiony o Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. Skuteczny monitoring pomiarowy pozwolił na wykrycie zdarzenia w jego początkowej fazie. Niezwłocznie wszczęto procedury bezpieczeństwa przewidziane w tego typu sytuacjach.

źródło:www.jaw.pl