AKTUALNOŚCI

Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Jaworznie

Z dniem 26 października 2017r. decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Jaworznie powołany został st. kpt. mgr inż. Adam Mamica, dotychczas pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta.

St. kpt. mgr inż. Adam Mamica jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył także Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1994r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Jaworznie, w kolejnych latach awansował na stanowiska służbowe – dowódcy zmiany w JRG w Jaworznie, zastępcy dowódcy JRG i w 2015r. dowódcy JRG w Jaworznie.
Od 1 lipca 2017r. st. kpt. Adam Mamica pełnił obowiązki zastępcy Komendanta Miejskiego w KM PSP w Jaworznie.

Odznaczony: Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

źródło: http://www.katowice.kwpsp.gov.pl