AKTUALNOŚCI

Porozumienie o współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Węgier

9 września 2017 roku w siedzibie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak podpisał porozumienie o współpracy i nawiązywaniu kontaktów pomiędzy kadrą i młodzieżą pożarniczą z Tiborem Dobsonem, prezydentem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Węgier. Podpisanie aktu odbyło się w obecności prezydenta Chorwackiego Związku Straży Pożarnych Ante Sanadera, komendanta CHZSP Željko Popovića i sekretarza CHZSP Mario Starčevića oraz reprezentantów Związku Straży Pożarnych Austrii: prezydenta Alberta Kerna i sekretarza generalnego Markusa Ebnera. Uroczystemu podpisaniu towarzyszyli też wiceprezesi ZOSP RP prof. Marek Trombski i Janusz Konieczny oraz dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Wiesław Golański.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Węgier będą wspólnie organizować ćwiczenia pożarnicze, zawody, rocznice i podobne imprezy. Strony zobowiązały się do uzgadniania stanowisk i inicjatyw związanych z udziałem w międzynarodowych służbach straży pożarnej i ratownictwa i wspólnego stanowiska na konferencjach i sesjach organizacji CTIF, a także do wspierania współpracy realizowanej między ochotniczymi strażami pożarnymi Polski i Węgier oraz do nawiązywania kontaktów między kadrą i młodzieżą pożarniczą. Ponadto zawarte porozumienie określa sposób corocznej oceny realizacji współpracy i zabezpieczenie kontaktów na poziomie narodowym przy pomocy swoich biur oraz zobowiązuje strony do wzmacniania bezpośrednich kontaktów pomiędzy wojewódzkimi/regionalnymi Związkami Węgierskich Straży Pożarnych i ZOSP RP i jego oddziałami.

źródło: http://www.zosprp.pl