AKTUALNOŚCI STRAŻ

Porozumienie o współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach

9 marca 2018 roku, w siedzibie oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Kleszczewski oraz dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Pan Przemysław Juszczyk podpisali porozumienie, w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego i oddziału GDDKiA w Katowicach, w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w województwie śląskim.

Celem porozumienia jest ustandaryzowanie procedur postępowania i zasad współdziałania, w ramach posiadanych przez strony uprawnień, podczas zdarzeń na drogach. Ponadto współpraca obejmować będzie wspólne akcje edukacyjne, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, między innymi poprzez organizowanie symulacji akcji (ćwiczeń) ratunkowych związanych z występującymi na drogach zdarzeniami. Treść dokumentu określa także wzajemną wymianę informacji.

Podpisane dzisiaj porozumienie jest konsekwencją porozumienia zawartego 15 grudnia 2017 roku, pomiędzy dyrektorem generalnym GDDKiA, a komendantem głównym PSP,  o współdziałaniu obu służb.

źródło:http://www.straz.gov.pl