AKTUALNOŚCI

Porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Komendantem Głównym PSP w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

28 marca 2018 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości w obecności Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, a Państwową Strażą Pożarną o współpracy przy realizacji ogólnopolskiego programu pomocy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Umowę podpisali Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski oraz Pełnomocnik ds. Funduszu Sprawiedliwości Michał Woś.

Państwowa Straż Pożarna określi, jakie wyposażenie niezbędne jest dla potrzeb jednostek OSP. Jej przedstawiciele będą brali udział w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie. Współpraca ta usprawni realizację programu i zapewni dodatkową gwarancję racjonalnego dysponowania środkami dla strażaków ochotników.

Poniżej treść Porozumienia oraz wykaz sprzętu ratowniczego zgodnie z §2 pkt 1 Porozumienia.

  1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Komendantem Głównym PSP w sprawie Funduszu Sprawiedliwości 
  2. Wykaz sprzętu ratowniczego zgodnie z §2 pkt 1 Porozumienia  

źródło:www.straz.gov.pl