AKTUALNOŚCI STRAŻ

Podsumowanie działalności Straży Pożarnej w 2016 r.

– Polscy strażacy udowodnili, że zasłużyli na wysokie poparcie społeczne jakim są obdarzani – powiedział Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński podczas odprawy z komendantami straży pożarnej. Celem środowego spotkania było przede wszystkim omówienie efektów pracy tej formacji w 2016 r. Uczestnicy przedyskutowali również najważniejsze zadania na przyszłe miesiące.

Narada rozpoczęła się od wystąpienia Komendanta Głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego. Przedstawił on podsumowanie działań prowadzonych przez PSP w 2016 r. Wymienił największe osiągnięcia, wśród nich m.in. zabezpieczenie imprez masowych, takich jak Światowe Dni Młodzieży i Szczytu NATO. Wskazał także obszary, które wymagają dalszej pracy.

Na początku swojego wystąpienia, minister Zieliński podziękował strażakom za ich zaangażowanie w minionym roku. Minister podkreślił, że dotychczasowe sukcesy są owocem wspólnego wysiłku na wszystkich szczeblach hierarchii PSP.

Wiceszef MSWiA zapewnił, że ministerstwo bierze pod uwagę bieżące potrzeby straży pożarnej. Szczególnie ważne jest odpowiednie szkolenie kadr. W tym celu Główna Szkoła Służby Pożarniczej w Warszawie tworzy nowe, specjalistyczne kierunki. Minister mówił również o zmianach w systemie kadrowym PSP. Pozwoliły one na odblokowanie ścieżek awansu dla stosunkowo młodych, ale już doświadczonych oficerów.

Ważnym aspektem działalności PSP jest współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. W ostatnim roku MSWiA zmieniło system przydzielania im dotacji tak, aby polski system ratowniczo-gaśniczy rozwijał się bardziej równomiernie.  Minister podkreślił też, że w 2016 i 2017 r. wzrosła łączna kwota dotacji dla OSP. Dzięki temu, mogły one np. nabyć 171 samochodów pożarniczych oraz 253 pojazdy używane wcześniej przez PSP.

Potrzeby Państwowej Straży Pożarnej również nie są ignorowane. W 2016 r. zakupiła ona 108 samochodów gaśniczych i realizowała 92 inwestycje budowlane, z czego 26 już się zakończyło. Kluczowy wpływ na unowocześnienie PSP ma też Program modernizacji Służb Mundurowych. Umożliwia on między innymi realizację 52 inwestycji budowlanych, zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę około 423 mln zł oraz wzrost wynagrodzeń o średnio 609 zł na etat.

Minister zwrócił też uwagę na potrzebę zmian w sferze ratownictwa i ochrony ludności. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy, która ma rozwiązać te kwestie.

– To powód do satysfakcji, powód do dumy i dobra podstawa do budowania i etosu PSP i OSP – na dzisiaj i na przyszłość – powiedział minister Zieliński o pracy PSP w 2016 roku.

źródło: www.remiza.com.pl