AKTUALNOŚCI

Parkować czy nie parkować? Wątpliwości co do znaku

Jeden z mieszkańców zgłosił się do naszej redakcji z wątpliwościami do oznakowania parkingu przy Muzeum Miasta Jaworzna. W „drugiej” części parkingu widnieje zakaz wjazdu z adnotacją „nie dotyczy pojazdów z ważnym identyfikatorem”.

źródło: www.jaw.pl