AKTUALNOŚCI

Opłaty za odpady bez zmian

Od początku roku sprawy związane z deklaracjami za odpady komunalne można załatwić wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Opłaty za odpady należy uiszczać w placówkach pocztowych i bankowych lub przelewem. Nie zmieniła się wysokość opłat za odbiór odpadów. W przypadku osób, które zadeklarują segregację odpadów, stawka wynosi 15 zł od osoby miesięcznie, a jeśli odpady nie są segregowane – 29 zł od osoby miesięcznie.

Z powodu zmiany przepisów, w Urzędzie Miejskim załatwia się wszelkie sprawy związane z deklaracjami za odpady komunalne. Działy zajmujące się obsługą systemu gospodarki odpadami zostały zreorganizowane. Pracownicy zajmujący się obsługą mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przeszli do Urzędu Miejskiego. Nową siedzibą tych działów są budynki Urzędu Miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 52 – pok. 23 i 24 oraz ul. Grunwaldzka 52a – pok. 7 (księgowość).

Ze względu na tą zmianę od 1 stycznia 2018 r. odbiorcą płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Urząd Miejski w Jaworznie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 33. Drogą korespondencyjną mieszkańcy otrzymali blankiety ze szczegółowymi danymi do opłat.

Indywidualny numer rachunku bankowego, którym posługują się właściciele nieruchomości nie ulega zmianie. Osoby, które korzystają z rachunku ogólnego proszone są o jego zmianę na nowo utworzony o numerze 79 1030 1159 0000 0000 9206 6010. Termin płatności raty styczniowej przypada do 22 lutego 2018 r. Nie ma możliwości uiszczenia tego typu opłaty w kasach Urzędu Miejskiego.

źródło:www.um.jaworzno.pl