AKTUALNOŚCI STRAŻ

Odprawa kadry dowódczej Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W dniach 26-27 listopada 2018 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie odbyła się odprawa kadry dowódczej Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Podczas odprawy dwie grupy zadaniowe pracowały nad „projektem standardu wyposażenia oraz składu osobowego modułów gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów (GFFFV)” oraz „wypracowaniem ostatecznej wersji standardu postępowania w zakresie budowy układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej coo ksrg”.

Poruszono również tematy m.in zabezpieczenie szczytu klimatycznego COP 24 przez siły i środki ksrg pod względem prewencyjnym i operacyjnym, plan przygotowań do recertyfikacji ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR POLAND w 2019 roku oraz projekt nowelizacji Zasad ewidencjonowania zdarzeń w SWD PSP. Podsumowane zostały działania grupy ratowniczej „SZWECJA 2018”, biorącej udział w usuwaniu skutków wielkopowierzchniowych pożarów lasów na terytorium Szwecji oraz przedstawione wnioski z krajowych ćwiczeń ratowniczych oraz inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w 2018 roku.

Odprawie przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek.

źródło:www.straz.gov.pl