AKTUALNOŚCI

Obradował XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

9 września 2017 r. w Warszawie w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obradował XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W zjeździe wzięło udział 159 spośród 165 uprawnionych do głosowania delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju. Listy do uczestników Zjazdu skierowali Prezydent RP, Pan Andrzej Duda oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak

W Zjeździe uczestniczyli licznie zgromadzeni parlamentarzyści, Marszałkowie województw, Pan Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP, Pan Jerzy Owsiak – Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, członkowie ustępujących władz oraz przedstawiciele organizacji współpracujących ze Związkiem. Gośćmi Zjazdu byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Związków Straży Pożarnych z Czech, Słowacji, Austrii, Węgier i Chorwacji i z Panem Ante Sanaderem – Wiceprezydentem CTIF na czele. Zjazdowi przewodniczyli druhowie delegaci Janusz Konieczny z województwa podkarpackiego i Bolesław Gradziński z województwa świętokrzyskiego.

W trakcie Zjazdu, odznaczeniami i listami Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP zostało wyróżnionych 18 Ochotniczych Straży Pożarnych, szczególnie zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, w tym sierpniowych nawałnic na terenie północnej Polski. Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium Zarządowi Głównego Związku za kadencję 2012-2017.

Zjazd zatwierdził 66-osobowy Zarząd Główny w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich Zarządów Oddziałów Wojewódzkich oraz organizacji i instytucji współpracujących ze Związkiem.

Zarząd Główny na funkcję Prezesa wybrał druha Waldemara Pawlaka – przedstawiciela OSP Pacyna pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Wybrano 22-osobowe Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, a na funkcję wiceprezesów wybrani zostali:

– druh Zdzisław Dąbrowski – woj. kujawsko-pomorskie
– druh Marian Starownik – woj. lubelskie
– druh Wiesław Leśniakiewicz – woj. mazowieckie
– druhna Teresa Tiszbierek – woj. opolskie
– druh Janusz Konieczny – woj. podkarpackie
– druh Zbigniew Meres – woj. śląskie
– druh Stefan Mikołajczak – woj. wielkopolskie

Główna Komisja Rewizyjna na funkcję Przewodniczącego wybrała ponownie druha Mariana Mikołajczyka z woj. kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczącym Głównego Sądu Honorowego został druh Marek Adam Komorowski z woj. podlaskiego.

Zjazd przyjął Uchwałę Programową na lata 2017-2022, w której zawarte zostały kierunki działania organizacji oraz zobowiązał Zarząd Główny Związku OSP RP do podjęcia prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pod nazwą „Florian 2050”

źródło: www.zosprp.pl