AKTUALNOŚCI STRAŻ

Nowy zastępca dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski decyzją z dnia 30 listopada 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej st. bryg. mgr. inż. Dariuszowi Dziwulskiemu oraz mianował na stanowisko naczelnika Wydziału ds. BHP i Profilaktyki Zdrowotnej w Biurze Kadr i Organizacji mł. bryg. mgr Bogusławę Mieszczak-Soćko.

Wyróżnieni oficerowie nowe stanowiska objęli z dniem 1 grudnia 2016 r.

źródło: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Nowy-zastepca-dyrektora-Biura-ds.-Ochrony-Ludnosci-i-Obrony-Cywilnej/idn:36114