AKTUALNOŚCI STRAŻ

Nowy sprzęt dla OSP

Dzisiaj w sali obrad Urzędu Miejskiego zastępca prezydenta Monika Bryl przekazała sprzęt do ratownictwa medycznego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Jaworzna. Zakup m.in. defibrylatorów, toreb ratowniczych i desek ortopedycznych został sfinansowany ze środków zewnętrznych.

Sprzęt niezbędny do udzielania pomocy i ratowania życia otrzymają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Byczyny, Długoszyna, Dąbrowy Narodowej, Jelenia, Ciężkowic i Osiedla Stałego.

Sprzęt zakupiony został przez miasto w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości polegającym na nabyciu w roku 2018 przez jednostki samorządu terytorialnego, w imieniu i na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu.

Zakupiony sprzęt w 99 proc. sfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

źródło:www.um.jaworzno.pl