AKTUALNOŚCI

Nowe wozy strażackie dla OSP

W sobotę 6 października na stadionie sportowym „Azotania” odbyły się zawody sportowo – pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Jaworzna. W zmaganiach wzięły udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta (6 jednostek), a uczestnicy współzawodniczyli w trzech konkurencjach. Podczas imprezy odbyło się również uroczyste przekazanie nowych samochodów pożarniczych jednostkom OSP.

Zawody rozegrano w kategorii seniorów i młodzieży, a uczestnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: musztra, sztafeta i ćwiczenia bojowe.

Klasyfikacja zawodów:

Kategoria młodzieżowych drużyn pożarniczych:
1. miejsce: OSP Dąbrowa Narodowa
2. miejsce: OSP Osiedle Stałe
3. miejsce: OSP Ciężkowice

Kategoria drużyn pożarniczych seniorów:
1. miejsce: OSP Osiedle Stałe
2. miejsce: OSP Długoszyn
3. miejsce: OSP Dąbrowa Narodowa

Następnie prezydent Paweł Silbert wraz z zastępcą Moniką Bryl uroczyście przekazali jednostkom OSP z Byczyny, Dąbrowy Narodowej, Osiedla Stałego i Jelenia nowe samochody pożarnicze.

W ramach prowadzonego od 2015 roku programu w pierwszej kolejności modernizowane były strażnice. W następnym etapie wymieniany był sprzęt pożarniczy, a w szczególności samochody gaśnicze – tłumaczy prezydent Paweł Silbert. – Ochotnicza Straż Pożarna to przede wszystkim służba społeczeństwu i walka o bezpieczeństwo mieszkańców. To codzienna gotowość do stania na straży życia, zdrowia i mienia jaworznian. Dlatego właśnie praca ochotników zdecydowanie zasługuje na najwyższe uznanie, a także wszelkie możliwe wsparcie.

W ramach wieloletniego miejskiego planu modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych na lata 2015-2020 do OSP Jaworzno – Byczyna oraz OSP Dąbrowa Narodowa zostaną przekazane dwa fabrycznie nowe średnie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem 4×4 marki Renault. Łączny koszt zakupu obu pojazdów wyniósł 1.571.940 zł (wkład własny Gminy – 771.940 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego – 200.000 zł, dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: 600.000 zł). Z kolei do jednostki OSP Osiedle Stałe zostanie przekazany lekki samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4×2 marki Opel (koszt – 216 234 zł), a OSP Jeleń otrzyma samochód specjalny do przewozu ratowników i sprzętu kwatermistrzowskiego (koszt – 140.000 zł).

źródło:www.um.jaworzno.pl