AKTUALNOŚCI

Nowe rozporządzenie o KSRG trafiło do konsultacji

W MSWiA zakończyły się prace nad Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji KSRG. W czwartek, 22 czerwca projekt trafił do konsultacji.

Jak informuje resort projekt stanowi odpowiedź na nowe potrzeby Straży Pożarnej. Wynikają one ze zmian wprowadzonych w 2016 roku przez Ustawę Antyterrorystyczną. Zgodnie z nimi, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy otrzymał nowe zadanie w postaci współpracy z innymi służbami i instytucjami podczas zdarzeń biologicznych, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

W celu realizacji nowego zadania konieczne jest odpowiednie przygotowanie systemu, jako całości poprzez pozyskanie nowych etatów, dosprzętowienie i wyszkolenie funkcjonariuszy w ramach Państwowej Straży Pożarnej, jako elementu składowego KSRG.

W ramach przygotowania Państwowej Straży Pożarnej wyliczono, że należy zapewnić m.in. 480 nowych etatów w systemie zmianowym dla 48 specjalistycznych grup  ratownictwa chemiczno – ekologicznego, 18 etatów dla 3 SGRChem-Eko wyznaczonych do prowadzenia działań eksperckich w sytuacji wystąpienia zagrożenia biologicznego i  26 etatów cywilnych dla ekspertów, którzy mają  pracować w KG PSP, Komendach Wojewódzkich i szkołach pożarniczych.

Rozporządzenie przewiduje także wyszkolenie ponad dwóch tysięcy strażaków z grup chemicznych, zakup specjalistycznego sprzętu i trzech samochodów ratownictwa chemicznego z modułem biologicznym (4,5 mln zł jeden) oraz zawarcie umowy przez Komendanta Głównego PSP z laboratorium, które będzie analizować przesyłki mogące zawierać niebezpieczne materiały biologiczne.

źródło: www.remiza.com.pl