AKTUALNOŚCI

Narodowy Spis Powszechny 2021

Przypominamy

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie naszego kraju przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spis ludności realizowany jest co 10 lat w Polsce oraz innych krajach UE. Jest źródłem istotnych danych statystycznych, pozwalających na ocenę zachodzących zmian społecznych. Uzyskane informacje statystyczne wykorzystywane są przez poszczególne ministerstwa i samorządy przy podejmowaniu decyzji i opracowywaniu strategicznych planów rozwojowych. Udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny (art. 57 ustawy o statystyce publicznej).

Spisem objęte są wszystkie osoby mieszkające na stałe lub czasowo w naszym kraju, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, a także osoby zameldowane w Polsce, które przybywają w czasie spisu zagranicą oraz osoby niemające miejsca zamieszkania.

Jak się spisać?

 • Podstawową metodą spełnienia obowiązku spisowego jest samospis internetowy przez aplikację na stronie spis.gov.pl.
 • Alternatywną metodą jest spis przez telefon pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99.
 • Osoby nieposiadające dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego, mogą skorzystać z przygotowanego stanowiska do samospisu w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Wypełniając formularz spisowy należy pamiętać, że wskazujemy dane wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. oraz że podajemy informacje o swoim faktycznym miejscu zamieszkania (nie zameldowania). Osoba dorosła dokonująca samospisu podaje również informacje nt. swoich małoletnich dzieci. Może także podać dane nt. reszty dorosłych domowników za ich zgodą. Tym sposobem obowiązek spisowy wszystkich wspólnie zamieszkujących osób zostanie spełniony.

Respondenci, którzy skorzystają z metody samospisu internetowego mogą wziąć udział w loterii nagród organizowanej przez GUS. Formularz online wygeneruje unikatowy kod potwierdzający dokonanie samospisu, który należy zarejestrować na stronie loteria.spis.gov.pl

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrze spisowi. Ze względu na pandemię rozpoczęli oni prace w formie wywiadów telefonicznych i do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach. Rachmistrzowie będą dzwonić tylko i wyłącznie z numeru 22 828 88 88. Jeżeli respondent nie odbierze telefonu, otrzyma powiadomienie SMS z prośbą o kontakt ze swoim rachmistrzem.

Każdy rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,
 • poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2- weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Należy pamiętać, że jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy zgłaszać na infolinię spisową lub do Gminnego Biura Spisowego w Jaworznie – tel. (32) 61 81 543, e-mail: gbs@um.jaworzno.pl

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

***

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkiem spisowym objęte są wszystkie osoby mieszkające w naszym kraju, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, a także osoby zameldowane w Polsce, które przybywają w czasie spisu zagranicą.

Podstawową metodą spełnienia obowiązku spisowego jest samospis internetowy przez aplikację na stronie spis.gov.pl. Alternatywną metodą jest spis przez telefon pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99.
Osoby nieposiadające dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego, mogą skorzystać z przygotowanego stanowiska do samospisu w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrze spisowi. Rozpoczną pracę w formie wywiadów telefonicznych 4 maja 2021 r.

***

O co zapytamy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań? 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zobacz jakie pytania będzie zawierał formularz spisowy NSP 2021 – https://spis.gov.pl/o-co-zapytamy-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan/

***

Informujemy, że nabór kandydatów na rachmistrzów został zakończony w dniu 16 lutego br. Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia.

***

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 *** Prezydent Miasta Jaworzna – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

***

Prezydent Miasta Jaworzna – Gminny Komisarz Spisowy w Jaworznie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i  Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021).

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

Termin składania ofert: 1.02.2021 – 16.02.2021 r.

Szczegółowe informacje pod adresem http://bip.jaworzno.pl/m,19851,narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r.html.

Bieżące informacje na temat NSP 2021 dostępne są na portalu spis.gov.pl.

***

16 marca 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6449/o_co_beda_pytac_w_narodowym_spisie_powszechnym.html

***

24 marca 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6468/narodowy_spis_powszechny_2021_przetestuj_aplikacje_do_samospisu.html

***

31 marca 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6485/narodowy_spis_powszechny_sprawdz_o_co_bedziesz_pytany.html

***

1 kwietnia 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6489/rozpoczal_sie_spis_powszechny.html

***

6 kwietnia 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6497/spis_powszechny_wydluzony_do_30_wrzesnia.html

***

16 kwietnia 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6519/jakie_znaczenie_ma_spis_powszechny_ludnosci.html?fbclid=IwAR0ig1LDMYej5wl1dm2JIglzs6JbBWofdnhbeBb_DeUyG8d8z-UgtPVK6v

***

23 kwietnia 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6540/trwa_narodowy_spis_powszechny.html

***

26 kwietnia 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6544/loteria_narodowego_spisu_powszechnego.html

***

11 maja 2021 r.

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6570/narodowy_spis_powszechny_jak_zweryfikowac_tozsamosc_rachmistrza.html

***

źródło:www.um.jaworzno.pl