AKTUALNOŚCI

MSWiA realizuje projekty przeciwpowodziowe w dorzeczu Odry i Wisły

Projekty ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły były głównym tematem czwartkowego spotkania  Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w MSWiA z członkami Misji monitorującej Bank Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy.

Spotkanie zostało zorganizowane na zakończenie dwutygodniowej Misji Banków związanej z realizacją Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

W trakcie misji przedstawiciele Banków wizytowali oba projekty. Spotykali się też z osobami odpowiedzialnymi za ich realizację. Celem misji monitorującej była ocena postępów, jakie nastąpiły od poprzedniej wizyty, wymiana poglądów i doświadczeń oraz wypracowanie wspólnego stanowiska ze stroną polską. Misje Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy odbywają się cyklicznie dwa razy do roku.

Uczestnicy spotkania  omówili oceny dokonane przez członków Misji w szczególności dotyczące budowy zbiornika Racibórz Dolny, obiektów Wrocławskiego Węzła Wodnego.  Przedstawiciele banków potwierdzili, że widzą postęp w realizacji obu projektów.

Realizację obu projektów koordynuje MSWiA. Są one współfinansowane przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Ich celem jest modernizacja dróg wodnych i unowocześnienie infrastruktury przeciwpowodziowej. Łączna wartość obydwu Projektów wynosi ponad 1,9 mld euro, a ich zakończenie – w związku z poprawą bezpieczeństwa – jest oczekiwane przez ponad 7,7 milionów mieszkańców.

W spotkaniu uczestniczyli również: Jerzy Materna – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Mariusz Gajda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

źródło: https://mswia.gov.pl