AKTUALNOŚCI STRAŻ

Komenda Główna PSP kupuje drony

13 marca Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła przetarg na dostawę bezzałogowych platform latających do rozpoznania sytuacji.

Przedmiotem postępowania jest dostawa dwóch dronów :

Quadrocoptera (4 wirniki) do przeprowadzenia inspekcji uszkodzonych konstrukcji budowlanych z kamerą o rozdzielczości wideo 1920×1080 przy 30 fps i kamerą na podczerwień 160×120 pixeli.

Hexacoptera (6 wirników) do rozpoznania sytuacji z kamerą FULL HD 1080p, aparaturą sterującą dla operatora kamery i pilota, systemem transmisji obrazu i monitorem poglądowym. Dodatkowo firma, która wygra postępowanie będzie miała obowiązek przeszkolić i przygotować 10 osób do egzaminu państwowego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku.

Przy wyborze najkorzystniejszych ofert zamawiający będzie kierował się ceną – 60%, parametrami technicznymi – 25% i gwarancją – 15%. Wartość zamówienia to blisko 177 tysięcy złotych.

Środki na zakup dronów Komenda Główna PSP otrzymała w formie grantu na doposażenie Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych z Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Obecnie bezzałogowce posiada kilka komend PSP oraz specjalistyczne grupy z JRG 10 Łódź i JRG 15 Warszawa.

źródło: www.remiza.com.pl