AKTUALNOŚCI STRAŻ

Kobiety w Państwowej Straży Pożarnej

W Dniu Kobiet sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym PSP nadbryg. Leszkiem Suskim i jego zastępcami złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszkom i pracownicom cywilnym Komendy Głównej PSP.

W Państwowej Straży Pożarnej służbę pełnią 1183 kobiety. Stanowi to 3,96% wszystkich funkcjonariuszy PSP. 396 funkcjonariuszek PSP sprawuje stanowiska dowódcze i kierownicze. Ponad 84% kobiet ma wykształcenie wyższe w tym 15 doktoranckie. W 2016 r. prymuską Szkoły Głównej Służby Pożarniczej została mł. kpt. mgr inż. Ewelina Płacheta uzyskując najwyższą średnią na stacjonarnych studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w roku akademickim 2015/2016.

Najwyższe stanowiska, które zajmują kobiety w Państwowej Straży Pożarnej to: dyrektor biura, zastępca dyrektora biura oraz dziekan.

Kobiety pracują również w korpusie służby cywilnej PSP, jest ich 1496, co stanowi 70% wszystkich pracowników cywilnych.

Dzień Kobiet jest okazją to złożenia wszystkim Paniom spod znaku Świętego Floriana najlepszych życzeń, wytrwałej służby dla dobra społecznego, realizacji aspiracji zawodowych, zasłużonych awansów oraz spełnienia w życiu osobistym!

źródło: www.straz.gov.pl