AKTUALNOŚCI

Epidemia żółtaczki pokarmowej. Sanepid alarmuje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie  informuje o obserwowanym w całym kraju i w województwie śląskim wzroście liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A. Na terenie Polski w okresie  od 1 stycznia do 15 września 2017r. odnotowano 1426 przypadków WZW A. Podczas, gdy w analogicznym okresie roku 2016 zarejestrowanych było 26 zachorowań na WZW A.

Na terenie województwa śląskiego w okresie do 15 października 2017r. zarejestrowano198 przypadków zachorowań.

Liczba zachorowań na WZW A na  terenie nadzorowanym  przez  poszczególnych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego  w 2017 roku.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wydalanego z kałem wirusa.

Do zakażenia może dojść poprzez:
• spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody (podstawowa droga),
• kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),
• kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno–analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus.
Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków.
Dostępna jest skuteczna szczepionka, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień

Ochronnych zalecana jest:
• osobom  wyjeżdżającym do krajów  o wysokiej i  pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A
• osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi
• dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

źródło:www.jaw.pl