AKTUALNOŚCI STRAŻ

Dodatki do emerytury dla Druhów OSP – pomóż zbierać podpisy

W dniu 03 stycznia 2017r. Marszałek Sejmu RP p. Marek Kuchciński przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUZ oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych. 

Projekt ustawy o której mowa to przede wszystkim ukłon w stronę strażaków ochotników, którzy ramię w ramię na co dzień walczą z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Zakłada on dodatki do emerytury w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego dany strażak brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Potrzebujemy dokładnie 100 tysięcy podpisów, aby Sejm mógł przystąpić do rozpatrywania inicjatywy Komitetu. Poparcia, poprzez wypełnienie rubryk karty i złożenie podpisu może udzielić każdy pełnoletni obywatel (nie musi być członkiem OSP).

Zobacz:
Postanowienie Marszałka Sejmu RP o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu. 
oraz
Projekt ustawy

Wypełnione karty (oryginały) należy dostarczyć do właściwego Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP lub wysłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
00-340 Warszawa
ul. Oboźna 1

w terminie do dnia 15 marca 2017r.

Poniżej do pobrania karta zbierania podpisów:

źródło: www.remiza.com.pl