AKTUALNOŚCI

Częstochowa. Początek przygody z zawodem strażaka

1 września w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie został zainaugurowany XXI turnus Dziennego Studium Aspirantów PSP.

Do służby kandydackiej przyjęto 95 słuchaczy, w tym jedną kobietę. Dowódcą kompani został mł. bryg. Jacek Gawroński.

Przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej słuchacze rozpoczęli od obozu unitarnego na terenie poligonu. Uczestnicy otrzymali ubranie koszarowe oraz specjalne i  przystąpili do zajęć z musztry. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z programem nauczania oraz planem przebiegu studium. W najbliższych dniach słuchacze zmierzą się z zajęciami terenowymi, taktycznymi i ćwiczeniami poligonowymi.

Szkolenie unitarne zakończy uroczyste ślubowanie, po którym kadeci zapoczątkują blisko dwuletni okres nauki w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

źródło: www.remiza.com.pl