AKTUALNOŚCI STRAŻ

Będzie więcej szkoleń dla kierowców PSP

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności i Biuro Logistyki KG PSP dokonało analizy zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, które miały miejsce w 2016 roku.

Jak informuje Komenda Główna PSP z analizy wynika, że w 68% kolizji i wypadków uczestniczyły głównie samochody ratowniczo-gaśnicze klasy średniej i ciężkiej, a  wiek kierowców mieścił się w przedziałach 26-35 lat dla 44% wypadków i 36‑45 lat dla 40% wypadków.

W związku z tym nadbryg. Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa zarówno strażaków jak i innych uczestników ruchu drogowego, podjął decyzję o konieczności przygotowania, a następnie wdrożenia do realizacji kursów doszkalających z zakresu techniki jazdy dla strażaków PSP.

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego biura KG PSP przygotują ocenę możliwości technicznych i logistycznych do przeprowadzania kursów z uwzględnieniem następujących założeń:

  • do szkolenia mają być użyte samochody pożarnicze typu GBA, GCBA;
  • szkolenie ma zawierać elementy jazdy na płycie poślizgowej;
  • nadzór ma być realizowany przez szkoły i ośrodki szkolenia PSP;
  • szkolenia mają prowadzić instruktorzy techniki jazdy.

Planowane jest również prowadzenie tego typu kursów dla kierowców OSP, nie mniej jednak, powyższe będzie wymagało szeregu uzgodnień w zakresie ich organizacji i finansowania.

źródło: www.remiza.com.pl