AKTUALNOŚCI

300 zł na wyprawkę uczniowską

300 złotych – tyle dostanie każdy rodzic na uczące się dziecko – bez względu na dochody. Aż 4,6 mln zostanie objętych wsparciem, które po raz pierwszy trafi w tym roku do rodzin. Wnioski w wersji elektronicznej można składać już od 1 lipca. Droga papierowa zostanie uruchomiona 1 sierpnia, wnioski będzie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

KOMU SIĘ NALEŻY?

 • świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia,
 • w przypadku kiedy nauka rozpoczęła się przed 18 rokiem życia i jest kontynuowana, świadczenie przysługuje do 20 roku życia,
 • dzieci niepełnosprawne uczące się  otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia,
 • świadczenie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 • jeden z rodziców dziecka,
 • opiekun prawny,
 • opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • sama ucząca się osoba, o ile jest pełnoletnia, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym prawem do alimentów z ich strony i rozpoczęła edukację przed 18 rokiem życia, a dalej ją kontynuuje.

JAKA KWOTA?

 • 300 zł na każde uczące się dziecko,
 • świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione z podatku i nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

KIEDY ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE?

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 • wnioski można składać od 1 lipca online przez bankowość elektroniczną oraz stronę  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl,
 • od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie MOPS Dział Świadczeń Wychowawczych (500+) przy ul. Grunwaldzkiej 235 oraz Północnej 9b (Dział Świadczeń Alimentacyjnych, Dział Świadczeń Rodzinnych),
 • w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września,
 • wniosek należy złożyć do 30 listopada.

WAŻNE!

 • osoby ubiegające się o świadczenie 300 + informację o przyznaniu  wnioskowanego świadczenia otrzymają na podany we wniosku adres e-mail.

źródło:www.jaworzno.pl