AKTUALNOŚCI

29 stycznia zamknięcie parkingu pod Halą

W najbliższy poniedziałek, 29 stycznia ruszy budowa parkingu podziemnego i kładki przy Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS. W związku z tym z całkowitego użytkowania zostanie wyłączony znajdujący się w tym miejscu parking. Wykonawcą robót budowlanych jest firma DOMBUD S.A. z Katowic. Wartość inwestycji opiewa na kwotę nieco ponad 11,2 mln zł, a termin realizacji to 30 kwietnia 2019 r. Zakres zadania to budowa połączenia pieszo-rowerowego Hali Widowiskowo-Sportowej z centrum przesiadkowym oraz budową zadaszonego parkingu z automatyką parkingową. Zaprojektowana kładka ma za zadnie bezkolizyjne poprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego (w tym osób niepełnosprawnych) nad ul. Grunwaldzką oraz zapewnić możliwie najłatwiejsze połączenie pomiędzy Centrum przesiadkowym, a obiektami użytku publicznego, tj. Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Parking stanowić będzie żelbetowa konstrukcja słupowo-płytowa o wymiarach w rzucie 28,7x100m. Obszar ten umożliwiał będzie zaparkowanie 92 pojazdów i wyposażony zostanie w stanowiska umożliwiające doładowanie samochodu elektrycznego. Strop parkingu zostanie zagospodarowany przez nieregularnie ukształtowany obszar zieleni z wydzielonymi chodnikami i przejściami dla pieszych. Efekt wizualny dopełni zaprojektowane oświetlenie kładki oraz parkingu. Kładka będzie oświetlona przez źródła światła umieszczone w pochwycie balustrad. Parking poza tradycyjnym elektrycznym oświetleniem poziomu miejsc postojowych podwieszonym do sufitu dodatkowo będzie korzystał z 18 świetlików o średnicy Ø1800 w dzień pełniące funkcję doświetlające wnętrze parkingu, natomiast po zmierzchu stanowiące dodatkowy efekt świetlny na stropie parkingu. Zagospodarowany strop parkingu oświetlono przez punktowe źródła światła w przegrodach z blachy kortenowskiej oddzielających obszary porośnięte trawami od ciągów pieszych. Dodatkowo występują słupki oświetleniowe LED rozmieszczone w ilości od 1 do 4 słupków na obszar zieleni, w zależności od jego wielkości. Umowa dofinansowania z RPO WSL na lata 2014-2020.

źródło:http://www.um.jaworzno.pl